<strong>Nationaal Programma Onderwijs NPO</strong>&nbsp;

Nationaal Programma Onderwijs NPO 

Nationaal Programma Onderwijs - NPO - Menukaart

"Hoe onderwijz.nl jouw onderwijsorganisatie richting geeft"

De coronacrisis heeft iedereen hard geraakt. Persoonlijk, in gezinnen en families, bij vrienden en zeker ook in het maatschapplijk domein. Ook het onderwijs heeft een enorme klap te verduren gekregen. Tijd voor actie! 

Het kabinet heeft in het unieke programma NPO (Nationaal Programma Onderwijs) een groot bedrag beschikbaar gesteld aan het hele onderwijs. Het Nationaal Programma is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, het inhalen én compenseren van vertraging en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft.

"Meten is weten"

Een van de aandachtspunten waar vanuit de kamer aandacht voor wordt gevraagd is het meten van de effectiviteit van interventies en maatregelen die onderwijs instellingen doorvoeren in hun NPO programma's. Samen met professionals wodrt op dit moment een 6 tal scans samengesteld die in kaart brengen waar de behoefte in de onderwijsorganisatie ligt en die via een 0-meting het vertrekpunt vastlegt. Door periodiek te meten met aanvullende scans wordt het voor instellingen duidelijk zichtbaar waar verbeteringen in de processen zijn gerealiseerd. Dit helpt bij de verantwoording van de bestede middelen. 

"Uniek, steeds groter wordend aanbod" 

OnderwijZ heeft speciaal voor het Nationaal Programma Onderwijs een groot online aanbod aan leermiddelen, scans en bijdragen opgesteld binnen o.a. de volgende interventies:

  • Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren;
  • Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen;
  • Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen;
  • Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen;

Dit unieke aanbod is onder meer samengesteld met hulp van experts in het onderwijsdomein. Zo zijn er bijdragen van Karim Amghar, Ria van Dinteren, Marcel van Herpen en Michel van Ast. Zij brengen podcasts, trainingen en inspirerende sessies waarmee docenten en leraren worden uitgedaagd om actuele kennis op te doen en nieuwe vaardigheden te leren waarmee zij het beste uit hun leerlingen kunnen halen.

Vind hier meer informatie over NPO op OnderwijZ
 

OnderwijZ.nl is een initiatief van HOBP | HR Online Business Portal.