The principles of scientific management

The principles of scientific management

Scientific Management is een alom bekende maar ook beruchte term. Want staat het niet voor uitholling van arbeid? Dient het niet louter werkgeversgewin? Taylor zette juist in op het tegendeel. Met zijn analyse en oplossing voor inefficiënt handelen, zou ieders voorspoed verbeterd kunnen worden.

The principles of scientific management ( Samenvatting )

Scientific Management is een alom bekende maar ook beruchte term. Want staat het niet voor uitholling van arbeid? Dient het niet louter werkgeversgewin? Taylor zette juist in op het tegendeel. Met zijn analyse en oplossing voor inefficiënt handelen, zou ieders voorspoed verbeterd kunnen worden. Lees meer.....

 

De auteur

Frederick Winslow Taylor is geboren op 20 maart 1856 en was een Amerikaans werkktuigbouwkundig ingenieur die bijdroeg aan de theorie van de werkplaatsorganisatie die als wetenschpappelijke bedrijfsvoering bekend zou worden. Taylor was, de grondlegger van de wetenschappelijke bedrijfsvoeringsgedachte. Als een van de oorzaken van het inefficiënt werken van ondernemingen zag hij de natuurlijke luiheid van de werknemer. Taylor wilde dit verbeteren door het productieproces bijna geheel uiteen te rafelen en een vergaande Rationalisering door te voeren in het productieproces.

 

Over de samenvattingen

De samenvattingen van SpeedMBA zijn ultracompact. Of het origineel nu een boek van 200 of van 500 pagina’s is, steeds krijg je in het equivalent van 1,5 tot 2 A4 de gehele essentie van het boek mee. Voor de één is dit de ideale lengte om de kernboodschappen mee te pakken, voor de ander kan het als een aftasting dienen om het echte boek te gaan lezen.

 

De samenvatter Machiel Emmering

Machiel studeerde economie en bedrijfskunde, en is gepromoveerd bij Nyenrode. Hij past dit toe als management consultant, trainer, projectmanager, en ondernemer.

Hij werkte voor o.a. DNB, Sara Lee en Philips, en sinds 2007 als zzp’er voor corporates (o.a. ING, MasterCard, eBay), ministeries (o.a. EZ, I&W, VWS), en grote MKB’ers (o.a. Heerema, TFG, TOPdesk).

Machiel heeft vele artikelen en een diverse boeken geschreven, waaronder Het Bedrijf, de verkorte handleiding en 100 Business Bites.Zijn stijl is los en informeel, maar hij zit wel strak op inhoud. Zijn “ding” is om omvangrijke en schijnbaar complexe gebieden toch logisch, compact en toegankelijk voor iedereen te maken. Zo ontstonden ook de samenvattingen van SpeedMBA. 

Besluitvaardigheid
Delegeren
Discipline
Informatie-analyse
Omgang met details
Onafhankelijkheid
Plannen en organiseren
Prioritering
Probleemanalyse
Vasthoudendheid