Groepsdynamiek & orde houden

Online cursus Groepsdynamiek & orde houden

Orde houden is voor leraren soms een hele uitdaging. In deze cursus leer je wat de fundamenten zijn van een goed groepsklimaat en hoe je de orde bewaakt.Deze online-training kun je ook boeken in combinatie met het Groeiverder® programma. Het Groeiverder® programma biedt bij geselecteerde opleidingen met een minimale studiebelasting van 8 uur o.a. aanvullend lesmateriaal, Webinars, groepsdiscussies (Clubhouse) en individuele ondersteuning. Voor aanmelden, meer informatie over de invulling en/of een overzicht van de kosten van het Groeiverder® programma klikt u hier


Het is vaak het eerste waar je je succes aan afmeet: Is er orde in de klas?

Orde heb je of heb je niet. Dat is vaak de overtuiging. Maar als je in gesprek raakt met ervaren docenten, merk je dat dit niet klopt. Ook zij hebben hun vak geleerd in kleine stappen. Leraren met ervaring herkennen ongewenst gedrag vóórdat het zich aandient. Dit herkennen lukt alleen doordat ze het al een keer hebben meegemaakt. 

Met andere woorden: juist de momenten waarop het minder lekker loopt zijn nuttig

Doel van de cursus

In de online cursus 'Groepsdynamiek & orde houden' leer je wat de fundamenten zijn van een goed groepsklimaat. Je sluit af met het formuleren van een persoonlijke doelstelling waar je in de komende periode mee aan de slag wilt gaan.

Wat kan je of ken je na de cursus

  • Oder behouden in de groep
  • Kennis van groepsdynamiek
  • Weten wat je kunt doen als het even niet lekker loopt

Duur en studiebelasting

De cursus 'Groepsdynamiek & orde houden' duurt ongeveer 4 uur met een studiebelasting van 6 uur. 

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor leerkrachten en iedereen die te maken heeft met, of geinteresseerd is in groepsdynamiek.

Vaardigheden

Door het volgen van deze cursus werk je aan de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij het behouden van de orde in de klas.

Lesmaterialen

De cursus 'Groepsdynamiek & orde houden' bestaat uit: Online instructie, E-learning en na elke paragraaf een Toets.

Opbouw van de cursus

Deze module bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst wordt het thema 'orde houden' besproken aan de hand van de volgende thema's:

1. Orde houden, de basis

2. Groepsdynamiek

3. Het belang van de leraar

4. Visie

5. Als het (even) niet loopt

6. Tools en begeleiding

7. Afsluiting

Binnen elk thema bestaan één of meerdere subthema's. Na elk subthema worden er één of meerdere vragen gesteld over de inhoud. Aan het eind van een thema wordt vaak een reflectievraag over het thema gesteld.

Aantal modules

Deze online cursus bestaat uit 7 modules.

Toetsing

Om voor de cursus te slagen moet je minimaal 70 procent van de vragen goed beantwoord hebben. 

Certificaat

Als je slaagt voor de cursus, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Organisatiegericht aansturen
Samenbindend leiderschap