De basis voor rekenvaardigheid (1) - Opinie

Online cursus De basis voor rekenvaardigheid (1) - Opinie

Deze eerste cursus over de basis voor rekenvaardigheid is bedoeld voor leraren en
bespreekt waarom het rekenonderwijs een herziening zou moeten ondergaan om de basis voor rekenvaardigheid te kunnen leggen.

Deze eerste cursus over de basis voor rekenvaardigheid is bedoeld voor leraren en
bespreekt waarom het rekenonderwijs een herziening zou moeten ondergaan om de basis voor rekenvaardigheid te kunnen leggen.

Doel van de cursus

Je kan een eigen mening formuleren over een eventuele herziening van het huidige
rekenonderwijs.

Wat kan of ken je na de cursus

  • Je begrijpt en kunt uitleggen welke aspecten (mede)bepalen of in ons rekenonderwijs het leerproces van elk kind centraal kan staan.
  • Je kunt uitleggen hoe voorkomen kan worden dat de nadruk vooral ligt op het invullen van antwoorden en (korte termijn-) toetsresultaten.

Duur en studiebelasting

De cursus De basis voor rekenvaardigheid - Opinie duurt ongeveer 3 uur met een
studiebelasting van 5 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor leerkrachten. Ook interessant voor iedereen die te
maken heeft met pedagogiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is. Een
pedagogische of onderwijskundige vooropleiding op minimaal mbo-niveau is aan te bevelen.

Vaardigheden

Door het volgen van deze cursus werk je aan het leren onderbouwen van een mening over het huidige rekenonderwijs.

Lesmaterialen

De cursus De basis voor rekenvaardigheid - Opinie bestaat uit: Online instructie,          E-learning en vragen na elk (sub)thema.

Opbouw van de cursus

De cursus De basis voor rekenvaardigheid - Opinie wordt besproken aan de hand van het thema ''Leren rekenen als een persoonlijk groeiproces''. Binnen dit thema bestaan
vier subthema's.

Na elk subthema worden er één of meerdere vragen over de inhoud
gesteld. Dit zullen met name open vragen zijn die je helpen om je visie te verwoorden en om te reflecteren op de aangeboden inzichten vanuit de theorie. Het beantwoorden van de open vragen verdiept je reflectie en helpt je om de brug naar je praktijk te slaan. Aan het eind van het thema wordt een reflectievraag over het thema gesteld.

Toetsing

Om voor de cursus te slagen, moet je minimaal 70 procent van de vragen goed beantwoord hebben. 

Certificaat

Als je slaagt voor de cursus, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

 

Luisteren
Mondelinge vaardigheid