Formatieve evaluatie

Online cursus Formatieve evaluatie

Deze cursus is bedoeld voor leraren en geeft een algemene introductie op formatief werken in de klas. Formatief evalueren: veel leraren, schoolleiders en wetenschappers hebben het erover. Wat is het? Waarom zou je formatief werken in je klas en in je school? In deze cursus worden deze vragen behandeld.

Deze cursus is bedoeld voor leraren en geeft een algemene introductie op formatief werken in de klas. Formatief evalueren: veel leraren, schoolleiders en wetenschappers hebben het erover. Wat is het? Waarom zou je formatief werken in je klas en in je school? In deze cursus worden deze vragen behandeld.

Doel van de cursus

Deze cursus over formatief evalueren is vooral bedoeld om je te inspireren en om je handvatten te geven om leren, onderwijzen en toetsen in samenhang vorm te geven in de klas en in de school.

Wat kan je of ken je na de cursus

  • Je kunt beschrijven wat formatief evalueren is en aan de hand van voorbeelden uitleggen wat evalueren formatief of summatief maakt.
  • Je kunt benoemen wat onderzoek zegt over de effectiviteit van formatief evalueren en kunt beschrijven wat de effecten van formatief evalueren in je eigen onderwijspraktijk zijn.
  • Je kunt van de vijf fasen van formatief evalueren uitleggen wat ze inhouden, voorbeelden van deze fasen geven en benoemen wat het formatief maakt.
  • Je kunt de veel voorkomende misvattingen van formatief evalueren benoemen en je kunt reflecteren op welke (mis)vattingen er bij jouzelf en je team spelen.
  • Je kunt handige instrumenten, publicaties en websites delen met collega’s om met formatief evalueren aan de slag te gaan.

Duur en studiebelasting

De cursus 'Formatieve evaluatie' duurt ongeveer 3 uur met een studiebelasting van 5 uur. 

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor leraren. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is. Een pedagogische, didactische of onderwijskundige vooropleiding op minimaal mbo-niveau is aan te bevelen.

Vaardigheden

Door het volgen van deze cursus breidt je je kennis uit over formatief evalueren en het zal je helpen om handvatten voor formatief evalueren op een goede manier in je lessen in te zetten.

Lesmaterialen

De cursus Formatieve evaluatie bestaat uit: Online instructie, E-learning en vragen na elk (sub)thema.

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaat uit 4 modules. 

  1. Wat is formatief evalueren (niet)?
  2. Aan de slag met de vijf fasen van formatief evalueren
  3. Misconcepties over formatief evalueren
  4. Nuttige tools en websites

Binnen elk thema bestaan één of meerdere subthema's. Na elk subthema worden er één of meerdere vragen over de inhoud gesteld. Aan het eind van elk thema wordt een reflectievraag over het thema gesteld.

Toetsing

Om voor de cursus te slagen, moet je minimaal 90 procent van de vragen goed beantwoord hebben. 

Certificaat

Als je slaagt voor de cursus, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Oordeelsvorming