Differentiëren in het VO

Online cursus Differentiëren in het VO

Deze module geeft een algemene introductie op differentiëren in het VO. Bij het vak lichamelijke opvoeding kunnen ze niet anders. Als je elke leerling op het niveau van de gemiddelde leerling laat acteren, kom je onherroepelijk in de problemen. De turnles eindigt dan met aan de ene kant een aantal botbreuken en aan de andere kant leerlingen die klagen dat ze alleen maar dingen mogen doen die ze allang kunnen. Bij andere vakken geldt precies hetzelfde, maar het wordt minder pijnlijk zichtbaar als je niet differentieert. Daarom deze module.

Doel van de cursus

Deze cursus heeft als doel om je kennis te vergroten over het doel en inzet van differentiëren in het VO.

Wat kan je of ken je na de cursus

  • Je krijgt meer zicht op verschillende vormen van differentiëren en vormt een mening over het belang van differentiëren, waarbij kansen(on)gelijkheid gewogen wordt.
  • Je leert nadenken over verschillende typen leerdoelen binnen het eigen vak.
  • Je leert hoe backward design kan worden ingezet om een lessenserie of curriculum ontworpen of geanalyseerd kan worden.
  • Je leert wat formatief evalueren is en met welk doel en hoe het ingezet kan worden.
  • Je vormt een mening over het moment waarop de leerlingen, die extra hulp nodig hebben, deze extra hulp ontvangen en hoe de leerlingen het handigst gegroepeerd kunnen worden tijdens het differentiëren.

Duur en studiebelasting

De cursus Differentiëren in het VO duurt ongeveer 4 uur met een studiebelasting van 6 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor leraren, met name in het VO. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is. Een pedagogische, didactische of onderwijskundige vooropleiding op minimaal mbo-niveau is aan te bevelen.

Vaardigheden

Je breidt je kennis over het doel en de inzet van differentiëren in het VO uit.

Lesmaterialen

De cursus Differentiëren in het VO bestaat uit: Online instructie, E-learning en vragen na elk (sub)thema.

Opbouw van de cursus

Differentiëren in het VO wordt besproken aan de hand van een aantal thema’s:

  • Het is allereerst belangrijk dat je een visie hebt op het belang van differentiëren.
  • Om goed te kunnen differentiëren moet het voor jezelf en voor de leerlingen heel duidelijk zijn welke doelen er behaald moeten worden.
  • Als je in je les wilt differentiëren, dan kun je dat op allerlei momenten doen en moeten jij en je leerlingen zicht hebben op waar hij of zij aan toe is.
  • En dan is er nog de praktische uitvoering.
  • Als je gehele module hebt doorlopen, zullen we afsluiten met wat je nu concreet kunt gaan doen.

Toetsing

Binnen elk thema bestaan één of meerdere subthema's. Na elk subthema worden er één of meerdere vragen over de inhoud gesteld. Aan het eind van elk thema wordt een reflectievraag over het thema gesteld.

Certificaat

Als je slaagt voor de cursus, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!