001 | HR beleid ontwikkelen
Leertraject

001 | HR beleid ontwikkelen

HR beleid ontwikkelen | Een praktisch leertraject met een DISC-scan,  praktijkgerichte opdrachten en live online colleges. Het leertraject bevat tevens 1 jaar onbeperkt toegang tot de leerbibliotheek met 1000+ leeritems, audioboeken, ebooks en meer.

Als HR medewerker ben je een rots in de branding voor je bedrijf en je collega's. Je hebt een breed takenpakket waarin je snel en effectief moet handelen. Het omvat o.a. het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en vaardigheden van medewerkers op de doelstellingen van de organisatie waar je werkt. In dit leertraject leer je al deze elementen in te passen in de specifieke uitvoeringstaken. Goed HR beleid maakt het uitvoeren van HR werkzaamheden een stuk leuker en efficiënter!

Deze module vergroot jouw beroepsspecifieke vaardigheden en vergroot jouw zelfbeeld. De module is geschikt voor ondernemers, mensen die een carrièreswitch wensen, mensen die professionele ambities hebben of professioneel werkzaam zijn binnen het vakgebied. 

Doel van het leertraject

Doeltreffend personeelsbeleid gaat er vanuit dat de medewerkers het kapitaal van een bedrijf vormen. In het STAP leertraject "HR beleid ontwikkelen", leer je o.a. hoe goed personeelsbeleid ervoor kan zorgen dat medewerkers met plezier hun werk doen en de resultaten behalen die bij hun taken en verantwoordelijkheden passen. 
Dit leertraject is bestemd voor medewerkers die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij het ontwerpen en uitvoeren van personeelsbeleid en behoefte hebben aan informatie over de grote lijnen. Hierbij kun je ook denken aan leden van een ondernemingsraad.

Wat leer je

  • je krijgt inzicht in je persoonlijke drijfveren en hoe deze van invloed zijn op het ontwikkelen van goed HR beleid;
  • kennis van het belang van een flexibel plan van aanpak voor personeelsbeleid;
  • kennis van elementen binnen personeelsbeleid (aanname, loopbaanontwikkeling en mobiliteit, ontwikkeling van personeel, beloning en ziekteverzuim);
  • zicht op de positie van personeelsbeleid in relatie tot andere beleidsterreinen binnen een onderneming.

Inhoud en opbouw 

Het leertraject "HR beleid ontwikkelen" start met een DISC persoonlijkheidstest. Je krijgt na het afronden van die test een persoonlijk advies van één van onze adviseurs. Het advies geeft je een beter inzicht in de keuzes die en het beleid dat je wilt maken.

Je vervolgt het leertraject met de cursus "Doeltreffend Personeelsbeleid". Deze online cursus wordt afgerond met een uitgebreide (huiswerk)opdracht die je dient in te leveren bij je opleider. Deze begeleider geeft je persoonlijke feedback, tips en advies voor verdieping over dit onderwerp. Tenslotte kun je het aanvullend lesmateriaal bekijken voor nog meer verdieping in het onderwerp.

Tijdens het gehele leertraject zijn er "live leren" momenten waarin je online contact hebt met je opleider en medecursisten. 

Aantal modules

Dit leertraject bestaat uit een DISC persoonlijkheidsscan, een online cursus, een eindopdracht en aanvullend lesmateriaal. 

Toetsing

Kleine opdrachten tijdens de online cursus, een eindtoets met o.a. meerkeuzevragen en een eindopdracht.

Certificaat 

Als je het leertraject succesvol afrondt, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat als bewijs van afronding. 

Anticiperen
Ontwikkelen medewerkers
Organisatiegericht aansturen
Plannen en organiseren
Samenwerken

START MET DE SCAN
De professionele DISC persoonlijkheidstest geeft je inzicht in je persoonlijkheid en je communicatie- en gedragsstijl. De scores vertellen je hoe je communiceert en reageert in verschillende situaties en welke rol je hebt in een team.
Voor een persoonlijke feedback op de uitslag van je rapportage, kun je een pdf van je DISC-rapport mailen naar hp@stapwijz.nl.

START DE CURSUS
Nu je de scan hebt afgerond, ga je starten met je online cursus. Succes!

AANVULLEND LESMATERIAAL
Verdiep je verder in het onderwerp. Wij selecteerden een aantal aanvullende en interessante leeritems die je verder helpen meer over het onderwerp te ontdekken. Je vindt meer aanvullend lesmateriaal in de leerbibliotheek.