<strong>Duurzaam inzetbare medewerkers</strong>

Duurzaam inzetbare medewerkers

In de hedendaagse dynamische werkomgeving verandert ons werk vaak en snel. Technologie, nieuwe trends en andere zaken maken dat we constant moeten bijleren en aanpassen. Dit vraagt om een aanpak waarin flexibiliteit, groei en welzijn centraal staan. Duurzame inzetbaarheid is zo'n aanpak. Het is niet alleen een strategie, maar ook een filosofie die zich richt op de lange termijn, waarbij de ontwikkeling en het welzijn van medewerkers vooropstaan.

Wat is duurzame inzetbaarheid? 

Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) is Duurzame Inzetbaarheid erop gericht om mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Arbeidsomstandigheden, vitaliteit en een leven lang ontwikkelen (LLO) vormen hierin de basis. Focus op duurzame inzetbaarheid zorgt er voor dat medewerkers groeien, wat resulteert in de groei van je bedrijf. Hiermee investeer je in de toekomst van je organisatie, want echte groei komt van binnenuit.

Als jouw medewerkers groeien, dan groeit jouw bedrijf met ze mee! 

Welke elementen horen bij duurzame inzetbaarheid? 

Volgens onze partners TNO en NPDI (Nederlands Platform voor Duurzame Inzetbaarheid) heeft duurzame inzetbaarheid betrekking op 5 kernelementen:

 • Vitaliteit en gezondheid
 • Werk-privé balans
 • Werkplezier
 • Kennis en vaardigheden
 • Persoonlijk leiderschap (intrinsieke motivatie om te leren en ontwikkelen)

Als een of meerdere van deze elementen niet op orde zijn, bijvoorbeeld omdat iemand mantelzorg verricht na werktijd, geldzorgen heeft of kampt met lichamelijke klachten op het werk, dan heeft dit een negatieve invloed op de duurzame inzetbaarheid van die persoon. Een verminderde gezondheid, motivatie, kennis, vaardigheden en/of werk-privé balans zal namelijk gevolgen hebben voor de productiviteit: kwantitatief en/of kwalitatief minder werk.

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk? 

Vaker dan we denken ervaren mensen gezondheidsproblemen gerelateerd aan hun beroep. Dit varieert van lichamelijke klachten tot mentale uitdagingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld onveilige werkomstandigheden, een te hoge werkdruk of negatieve interacties zoals pesten of agressief gedrag. Ook gebeurt het regelmatig dat werknemers met tegenzin naar het werk gaan, weinig energie hebben na werktijd voor sociale activiteiten of in gedachten totaal ergens anders zit tijdens het werk vanwege bijvoorbeeld zorg voor kinderen, financiële problemen of privé spanningen. Al deze situaties beïnvloeden het welzijn van werknemers negatief, leiden tot meer ziekteverzuim en verminderde productiviteit. Met het aanbieden vaneen veilige en gezonde werkomgeving kunnen deze risico's verminderd worden. Een vitale en gemotiveerde werknemer is niet alleen gelukkiger, maar blijft ook langer effectief en betrokken in zijn of haar functie.

Ook draagt duurzame inzetbaarheid bij aan de groei van organisaties:

 • Toekomstgerichtheid: in een snel veranderende wereld blijven medewerkers - en dus organisaties - met de juiste vaardigheden relevant. Dit leidt tot een hoger concurrentie- en innovatievermogen van de organisatie. 
 • Balans op de arbeidsmarkt: door voortdurende scholing en ontwikkeling kunnen vacatures effectiever worden ingevuld.
 • Gezondheid en welzijn: een veilige en ondersteunende werkomgeving draagt bij aan het welzijn van werknemers.
 • Anticiperen op vergrijzing: door werknemers duurzaam inzetbaar te houden, blijven ze langer productief in hun loopbaan.

De voordelen op een rij:

 • Voor werkgevers: productievere werknemers, minder verloop, kostenbesparingen, innovatie- en concurrentievermogen, een positief imago en een gezonde organisatiecultuur.
 • Voor werknemers: betere balans tussen werk en privé, goed in je vel zitten zowel fysiek als mentaal, carrièremogelijkheden, optimaal werkplezier en werkzekerheid.

Duurzame inzetbaarheid is dus niet zomaar een modewoord of een tijdelijke trend. Het is een langetermijninvestering die organisaties helpt om sterker en flexibeler te worden, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor gelukkiger en gezondere medewerkers. In een tijdperk van verandering en onzekerheid is dat precies wat organisaties nodig hebben om te groeien.

Benieuwd hoe Hobp bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid? Lees dan hier verder of neem direct contact met ons op. 

<strong>Duurzaam inzetbare medewerkers</strong>