<strong>Medewerkers die goed inzetbaar zijn,<br />
nu en in de toekomst.&nbsp;&nbsp;</strong>

Medewerkers die goed inzetbaar zijn,
nu en in de toekomst.  

Medewerkers die goed inzetbaar zijn, nu en in de toekomst.  

Wil je inzicht krijgen in hoe het ervoor staat met de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers? Bijvoorbeeld hoe gezond en gemotiveerd ze zijn? En hoe goed hun kennis en vaardigheden aansluiten bij hun werk, nu en over een paar jaar? HOBP heeft samen met TNO de Duurzame InzetbaarheidsindeX ontwikkeld. 

De Duurzame InzetbaarheidsindeX is ontwikkeld door TNO, op basis van wetenschappelijke kennis over  duurzame inzetbaarheid. HOBP heeft hiervan een bruikbare toets gemaakt en biedt deze aan via hun  online leerplatform. De DIX meet vier belangrijke onderdelen: gezondheid en energie, kennis en  vaardigheden, motivatie en betrokkenheid, en werk-privé balans. 

Daarnaast vraagt de DIX naar huidig en toekomstig functioneren, en naar persoonlijk leiderschap in de  eigen ontwikkeling. Als laatste worden ook factoren die iemands functioneren belemmeren  uitgevraagd. Op deze manier zie je waar het goed gaat, én waar het beter kan. 

Medewerkers krijgen na het invullen hun eigen scores teruggekoppeld in hun persoonlijke rapport, met  uitleg en advies erbij. Zo krijgen ze zelf inzicht in hun duurzame inzetbaarheid, en kunnen ze actie  ondernemen.  

HOBP heeft passende themabundels met leeritems samengesteld die direct inspelen op de behoefte van de medewerkers en de organisatie in relatie tot de getoetste thema’s. 

Kosten-baten analyse

De KOBA-DI tool (HOBP is partner van NPDI - Nederlands Platform Duurzame Inzetbaarheid) helpt  vervolgens de juiste beslissingen te nemen om de duurzame inzetbaarheid te vergroten, het  productiviteitsverlies tegen te gaan en medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. De KOBA-DI tool is een unieke tool die snel inzicht geeft in de kosten en baten van duurzame inzetbaar  personeel in de huidige en toekomstige situatie van je organisatie. 

Vanuit de organisatie zie je de scores op groepsniveau. Zo zie je hoeveel procent van de medewerkers  in het rood scoren op bijvoorbeeld fysieke gezondheid, of op de aansluiting van kennis en vaardigheden  op het huidige werk. Dan weet je waar de aandachtspunten in je organisatie liggen. Als organisatie kun  je ook je eigen aanbod aan bijvoorbeeld cursussen koppelen aan de thema’s, zodat medewerkers  daarmee aan de slag kunnen. 

En als je wil weten hoe jouw organisatie scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde, kun je jouw scores benchmarken. De DIX wordt standaard aangeboden in het leerplatform van HOBP en is ook los  te gebruiken van de KoBaDi.

Meer weten? Neem contact met ons op via: klantenservice@hobp.nl 

<strong>Medewerkers die goed inzetbaar zijn,<br />
nu en in de toekomst.&nbsp;&nbsp;</strong>